הגיגי את

"אֶת מה אַתְּ מכניסה לארון?", שאל אותי מלכישוע.

להמשיך לקרוא

אניגיד

הייתה תקופה שמתושלח היה אומר על עצמו משפטי עתיד בגוף שלישי:

"ילך להביא את זה"

"יבדוק מה הבעיה"

"יגמור לשחק ואז יבוא לאכול"

להמשיך לקרוא